Hoàn Khố Thế Tử Phi – Tây Tử Tình – Full

Truyện Hoàn Khố Thế Tử Phi là một truyện mới trong loạt truyện xuyên không được giới thiệu tới độc giả. Truyện kể về Vân Thiển Nguyệt đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ Thiên Thánh hoàng Triều, cũng là hoàn khố thiếu nữ trong miệng nhiều người, ngang ngược càn rỡ, tiếng xấu khắp nơi, trong hội thi thơ vì nam tử mình yêu mến mà cùng người tranh giành tình nhân để bị mất mạng.

Ở một thế giới khác có một Thượng tướng trẻ tuổi nhất tài hoa nhất của Cục bảo an quốc gia, một lần vì nước bỏ mình, linh hồn rơi vào dị giới, trọng sinh trên thân đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ ở Thiên Thánh hoàng Triều – Vân Thiển Nguyệt.

Tính đã ngang nay càng ngang bướng kiên trì, hay nay lại đổi khác; nàng trọng sinh vào thiếu nữ quần áo lụa là, vẫn tiếp tục cuộc sống quần áo lụa là, hay là điều chỉnh danh tiếng làm người dịu dàng tài hoa?

Ở kiếp trước tuân thủ cuộc sống huấn luyện nghiêm ngặt nghiêm cẩn, mỗi ngày đều mệt nhọc. Cả đời này khó được trời cao chiếu cố cho một thân phận như vậy, làm sao cũng phải sống một cuộc sống an nhàn chứ.

Không biết làm sao mà ngươi muốn an nhàn thì luôn luôn sẽ có một ít người không để cho ngươi có cơ hội. nàng vẫn luôn vướng vào những thứ rắc rối, kể cả nam nhân mà mình yêu thương chung sống cũng vậy.

Cùng theo dõi truyện xuyên không đặc sắc này nhé !!!

Hoàn Khố Thế Tử Phi - Tây Tử Tình - Full
Hoàn Khố Thế Tử Phi – Tây Tử Tình – Full
Quyển 5 - Chương 111 Quyển 5 - Chương 110 Quyển 5 - Chương 109
Quyển 5 - Chương 108 Quyển 5 - Chương 107 Quyển 5 - Chương 106
Quyển 5 - Chương 105 Quyển 5 - Chương 104 Quyển 5 - Chương 103
Quyển 5 - Chương 102 Quyển 5 - Chương 101 Quyển 5 - Chương 100
Quyển 5 - Chương 99 Quyển 5 - Chương 98 Quyển 5 - Chương 97
Quyển 5 - Chương 96 Quyển 5 - Chương 95 Quyển 5 - Chương 94
Quyển 5 - Chương 93 Quyển 5 - Chương 92 Quyển 5 - Chương 91
Quyển 5 - Chương 90 Quyển 5 - Chương 89 Quyển 5 - Chương 88
Quyển 5 - Chương 87 Quyển 5 - Chương 86 Quyển 5 - Chương 85
Quyển 5 - Chương 84 Quyển 5 - Chương 83 Quyển 5 - Chương 82
Quyển 5 - Chương 81 Quyển 5 - Chương 80 Quyển 5 - Chương 79
Quyển 5 - Chương 78 Quyển 5 - Chương 77 Quyển 5 - Chương 76
Quyển 5 - Chương 75 Quyển 5 - Chương 74 Quyển 5 - Chương 73
Quyển 5 - Chương 72 Quyển 5 - Chương 71 Quyển 5 - Chương 70
Quyển 5 - Chương 69 Quyển 5 - Chương 68 Quyển 5 - Chương 67
Quyển 5 - Chương 66 Quyển 5 - Chương 65 Quyển 5 - Chương 64
Quyển 5 - Chương 63 Quyển 5 - Chương 62 Quyển 5 - Chương 61
Quyển 5 - Chương 60 Quyển 5 - Chương 59 Quyển 5 - Chương 58
Quyển 5 - Chương 57 Quyển 5 - Chương 56 Quyển 5 - Chương 55
Quyển 5 - Chương 54 Quyển 5 - Chương 53 Quyển 5 - Chương 52
Quyển 5 - Chương 51 Quyển 5 - Chương 50 Quyển 5 - Chương 49
Quyển 5 - Chương 48 Quyển 5 - Chương 47 uyển 5 - Chương 46
Quyển 5 - Chương 45 Quyển 5 - Chương 44 Quyển 5 - Chương 43
Quyển 5 - Chương 42 Quyển 5 - Chương 41 Quyển 5 - Chương 40
Quyển 5 - Chương 39 Quyển 5 - Chương 38 Quyển 5 - Chương 37
Quyển 5 - Chương 36 Quyển 5 - Chương 35 Quyển 5 - Chương 34
Quyển 5 - Chương 33 Quyển 5 - Chương 32 Quyển 5 - Chương 31
Quyển 5 - Chương 30 Quyển 5 - Chương 29 Quyển 5 - Chương 28
Quyển 5 - Chương 27 Quyển 5 - Chương 26 Quyển 5 - Chương 25
Quyển 5 - Chương 24 Quyển 5 - Chương 23 Quyển 5 - Chương 22
Quyển 5 - Chương 21 Quyển 5 - Chương 20 Quyển 5 - Chương 19
Quyển 5 - Chương 18 Quyển 5 - Chương 17 Quyển 5 - Chương 16
Quyển 5 - Chương 15 Quyển 5 - Chương 14 Quyển 5 - Chương 13
Quyển 5 - Chương 12 Quyển 5 - Chương 11 Quyển 5 - Chương 10
Quyển 5 - Chương 9 Quyển 5 - Chương 8 Quyển 5 - Chương 7
Quyển 5 - Chương 6 Quyển 5 - Chương 5 Quyển 5 - Chương 4
Quyển 5 - Chương 3 Quyển 5 - Chương 2: Quyển 5 - Chương 1
Quyển 4 - Chương 109 Quyển 4 - Chương 108 Quyển 4 - Chương 107
Quyển 4 - Chương 106 Quyển 4 - Chương 105 Quyển 4 - Chương 104
Quyển 4 - Chương 103 Quyển 4 - Chương 102 Quyển 4 - Chương 101
Quyển 4 - Chương 100 Quyển 4 - Chương 99 Quyển 4 - Chương 98
Quyển 4 - Chương 97 Quyển 4 - Chương 96 Quyển 4 - Chương 95
Quyển 4 - Chương 94 Quyển 4 - Chương 93 Quyển 4 - Chương 92
Quyển 4 - Chương 91 Quyển 4 - Chương 90 Quyển 4 - Chương 89
Quyển 4 - Chương 88 Quyển 4 - Chương 87 Quyển 4 - Chương 86
Quyển 4 - Chương 85 Quyển 4 - Chương 84 Quyển 4 - Chương 83
Quyển 4 - Chương 82 Quyển 4 - Chương 81 Quyển 4 - Chương 80
Quyển 4 - Chương 79 Quyển 4 - Chương 78 Quyển 4 - Chương 77
Quyển 4 - Chương 76 Quyển 4 - Chương 75 Quyển 4 - Chương 74
Quyển 4 - Chương 73 Quyển 4 - Chương 72 Quyển 4 - Chương 71
Quyển 4 - Chương 70 Quyển 4 - Chương 69 Quyển 4 - Chương 68
Quyển 4 - Chương 67 Quyển 4 - Chương 66 Quyển 4 - Chương 65
Quyển 4 - Chương 64 Quyển 4 - Chương 63 Quyển 4 - Chương 62
Quyển 4 - Chương 61 Quyển 4 - Chương 60 Quyển 4 - Chương 59
Quyển 4 - Chương 58 Quyển 4 - Chương 57 Quyển 4 - Chương 56
Quyển 4 - Chương 55 Quyển 4 - Chương 54 Quyển 4 - Chương 53
Quyển 4 - Chương 52 Quyển 4 - Chương 51 Quyển 4 - Chương 50
Quyển 4 - Chương 49 Quyển 4 - Chương 48 Quyển 4 - Chương 47
Quyển 4 - Chương 46 Quyển 4 - Chương 45 Quyển 4 - Chương 44
Quyển 4 - Chương 43 Quyển 4 - Chương 42 Quyển 4 - Chương 41
Quyển 4 - Chương 40 Quyển 4 - Chương 39 Quyển 4 - Chương 38
Quyển 4 - Chương 37 Quyển 4 - Chương 36 Quyển 4 - Chương 35
Quyển 4 - Chương 34 Quyển 4 - Chương 33 Quyển 4 - Chương 32
Quyển 4 - Chương 31 Quyển 4 - Chương 30 Quyển 4 - Chương 29
Quyển 4 - Chương 28 Quyển 4 - Chương 27 Quyển 4 - Chương 26
Quyển 4 - Chương 25 Quyển 4 - Chương 24 Quyển 4 - Chương 23
Quyển 4 - Chương 22 Quyển 4 - Chương 21 Quyển 4 - Chương 20
Quyển 4 - Chương 19 Quyển 4 - Chương 18 Quyển 4 - Chương 17
Quyển 4 - Chương 16 Quyển 4 - Chương 15 Quyển 4 - Chương 14
Quyển 4 - Chương 13 Quyển 4 - Chương 12 Quyển 4 - Chương 11
Quyển 4 - Chương 10 Quyển 4 - Chương 9 Quyển 4 - Chương 8
Quyển 4 - Chương 7 Quyển 4 - Chương 6 Quyển 4 - Chương 5
Quyển 4 - Chương 4 Quyển 4 - Chương 3 Quyển 4 - Chương 2
Quyển 4 - Chương 1 Quyển 3 - Chương 100 Quyển 3 - Chương 99
Quyển 3 - Chương 98 Quyển 3 - Chương 97 Quyển 3 - Chương 96
Quyển 3 - Chương 95 Quyển 3 - Chương 94 Quyển 3 - Chương 93
Quyển 3 - Chương 92 Quyển 3 - Chương 91 Quyển 3 - Chương 90
Quyển 3 - Chương 89 Quyển 3 - Chương 88 Quyển 3 - Chương 87
Quyển 3 - Chương 86 Quyển 3 - Chương 85 Quyển 3 - Chương 84
Quyển 3 - Chương 83 Quyển 3 - Chương 82 Quyển 3 - Chương 81
Quyển 3 - Chương 80 Quyển 3 - Chương 79 Quyển 3 - Chương 78
Quyển 3 - Chương 77 Quyển 3 - Chương 76 Quyển 3 - Chương 75
Quyển 3 - Chương 74 Quyển 3 - Chương 73 Quyển 3 - Chương 72
Quyển 3 - Chương 71 Quyển 3 - Chương 70 Quyển 3 - Chương 69
Quyển 3 - Chương 68 Quyển 3 - Chương 67 Quyển 3 - Chương 66
Quyển 3 - Chương 65 Quyển 3 - Chương 64 Quyển 3 - Chương 63
Quyển 3 - Chương 62 Quyển 3 - Chương 61 Quyển 3 - Chương 60
Quyển 3 - Chương 59 Quyển 3 - Chương 58 Quyển 3 - Chương 57
Quyển 3 - Chương 56 Quyển 3 - Chương 55 Quyển 3 - Chương 54
Quyển 3 - Chương 53 Quyển 3 - Chương 52 Quyển 3 - Chương 51
Quyển 3 - Chương 50 Quyển 3 - Chương 49 Quyển 3 - Chương 48
Quyển 3 - Chương 47 Quyển 3 - Chương 46 Quyển 3 - Chương 45
Quyển 3 - Chương 44 Quyển 3 - Chương 43 Quyển 3 - Chương 42
Quyển 3 - Chương 41 Quyển 3 - Chương 40 Quyển 3 - Chương 39
Quyển 3 - Chương 38 Quyển 3 - Chương 37 Quyển 3 - Chương 36
Quyển 3 - Chương 35 Quyển 3 - Chương 34 Quyển 3 - Chương 33
Quyển 3 - Chương 32 Quyển 3 - Chương 31 Quyển 3 - Chương 30
Quyển 3 - Chương 29 Quyển 3 - Chương 28 Quyển 3 - Chương 27
Quyển 3 - Chương 26 Quyển 3 - Chương 25 Quyển 3 - Chương 24
Quyển 3 - Chương 23 Quyển 3 - Chương 22 Quyển 3 - Chương 21
Quyển 3 - Chương 20 Quyển 3 - Chương 19 Quyển 3 - Chương 18
Quyển 3 - Chương 17 Quyển 3 - Chương 16 Quyển 3 - Chương 15
Quyển 3 - Chương 14 Quyển 3 - Chương 13 Quyển 3 - Chương 12
Quyển 3 - Chương 11 Quyển 3 - Chương 10 Quyển 3 - Chương 9
Quyển 3 - Chương 8 Quyển 3 - Chương 7 Quyển 3 - Chương 6
Quyển 3 - Chương 5 Quyển 3 - Chương 4 Quyển 3 - Chương 3
Quyển 3 - Chương 2 Quyển 3 - Chương 1 Quyển 2 - Chương 94
Quyển 2 - Chương 93 Quyển 2 - Chương 92 Quyển 2 - Chương 91
Quyển 2 - Chương 90 Quyển 2 - Chương 89 Quyển 2 - Chương 88
Quyển 2 - Chương 87 Quyển 2 - Chương 86 Quyển 2 - Chương 85
Quyển 2 - Chương 84 Quyển 2 - Chương 83 Quyển 2 - Chương 82
Quyển 2 - Chương 8 Quyển 2 - Chương 80 Quyển 2 - Chương 79
Quyển 2 - Chương 78 Quyển 2 - Chương 77 Quyển 2 - Chương 76
Quyển 2 - Chương 75 Quyển 2 - Chương 74 Quyển 2 - Chương 73
Quyển 2 - Chương 72 Quyển 2 - Chương 71 Quyển 2 - Chương 70
Quyển 2 - Chương 69 Quyển 2 - Chương 68 Quyển 2 - Chương 67
Quyển 2 - Chương 66 Quyển 2 - Chương 65 Quyển 2 - Chương 64
Quyển 2 - Chương 63 Quyển 2 - Chương 62 Quyển 2 - Chương 61
Quyển 2 - Chương 60 Quyển 2 - Chương 59 Quyển 2 - Chương 58
Quyển 2 - Chương 57 Quyển 2 - Chương 5 Quyển 2 - Chương 55
Quyển 2 - Chương 54 Quyển 2 - Chương 53 Quyển 2 - Chương 52
Quyển 2 - Chương 51 Quyển 2 - Chương 50 Quyển 2 - Chương 49
Quyển 2 - Chương 48 Quyển 2 - Chương 47 Quyển 2 - Chương 46
Quyển 2 - Chương 45 Quyển 2 - Chương 44 Quyển 2 - Chương 43
Quyển 2 - Chương 42: Quyển 2 - Chương 41 Quyển 2 - Chương 40
Quyển 2 - Chương 39 Quyển 2 - Chương 38 Quyển 2 - Chương 37
Quyển 2 - Chương 36 Quyển 2 - Chương 35 Quyển 2 - Chương 34
Quyển 2 - Chương 33 Quyển 2 - Chương 32 Quyển 2 - Chương 31
Quyển 2 - Chương 30 Quyển 2 - Chương 29 Quyển 2 - Chương 28
Quyển 2 - Chương 27 Quyển 2 - Chương 26 Quyển 2 - Chương 25
Quyển 2 - Chương 24 Quyển 2 - Chương 23 Quyển 2 - Chương 22
Quyển 2 - Chương 21 Quyển 2 - Chương 20 Quyển 2 - Chương 19
Quyển 2 - Chương 18 Quyển 2 - Chương 17 Quyển 2 - Chương 16
Quyển 2 - Chương 15 Quyển 2 - Chương 14 Quyển 2 - Chương 13
Quyển 2 - Chương 12 Quyển 2 - Chương 11 Quyển 2 - Chương 10
Quyển 2 - Chương 9 Quyển 2 - Chương 8 Quyển 2 - Chương 7
Quyển 2 - Chương 6 Quyển 2 - Chương 5 Quyển 2 - Chương 4
Quyển 2 - Chương 3 Quyển 2 - Chương 2 Quyển 2 - Chương 1
Quyển 1 - Chương 83 Quyển 1 - Chương 82 Quyển 1 - Chương 81
Quyển 1 - Chương 80 Quyển 1 - Chương 79 Quyển 1 - Chương 78
Quyển 1 - Chương 77 Quyển 1 - Chương 76 Quyển 1 - Chương 75
Quyển 1 - Chương 74 Quyển 1 - Chương 73 Quyển 1 - Chương 72
Quyển 1 - Chương 71 Quyển 1 - Chương 70 Quyển 1 - Chương 69
Quyển 1 - Chương 68 Quyển 1 - Chương 67 Quyển 1 - Chương 66
Quyển 1 - Chương 65 Quyển 1 - Chương 64 Quyển 1 - Chương 63
Quyển 1 - Chương 62 Quyển 1 - Chương 61 Quyển 1 - Chương 30
Quyển 1 - Chương 29 Quyển 1 - Chương 28 Quyển 1 - Chương 27
Quyển 1 - Chương 26 Quyển 1 - Chương 25 Quyển 1 - Chương 24
Quyển 1 - Chương 23 Quyển 1 - Chương 22 Quyển 1 - Chương 21
Quyển 1 - Chương 20 Quyển 1 - Chương 19 Quyển 1 - Chương 18
Quyển 1 - Chương 17 Quyển 1 - Chương 16 Quyển 1 - Chương 15
Quyển 1 - Chương 14 Quyển 1 - Chương 13 Quyển 1 - Chương 12
Quyển 1 - Chương 11 Quyển 1 - Chương 10 Quyển 1 - Chương 9
Quyển 1 - Chương 8 Quyển 1 - Chương 7 Quyển 1 - Chương 6
Quyển 1 - Chương 5 Quyển 1 - Chương 4 Quyển 1 - Chương 3
Quyển 1 - Chương 2 Quyển 1 - Chương 1
Vách Ốp Tường, Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.