Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) Full 730 chap – HOÀN

Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ)

Thể loại: Lột xác, Phấn đấu, Trả thù

Nội dung truyện:

Hoắc Khải là người thừa kế gia sản hàng trăm tỷ của nhà họ Hoắc. Sau khi bị giết hại đã tái sinh trong thân phận của một người đàn ông nghèo hèn…

Trong khi đang đau đầu không biết phải làm thế nào để đối mặt với người vợ và đứa con gái vẫn không biết gì của người đàn ông kia, anh phát hiện ra hung thủ giết hại mình đã đẩy người thế thân mình ra nhằm nuốt trọn khối tài sản của nhà họ Hoắc…

Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ)
Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ)

Mời các bạn đón đọc tại H2Dstory
Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 1
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 2
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 3
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 4
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 5
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 6
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 7
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 8
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 9
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 10
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 11
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 12
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 13
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 14
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 15
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 16
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 17
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 18
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 19
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 20
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 21
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 22
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 23
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 24
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 25
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 26
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 27
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 28
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 29
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 30
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 31
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 32
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 33
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 34
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 35
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 36
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 37
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 38
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 39
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 40
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 41
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 42
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 43
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 44
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 45
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 46
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 47
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 48
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 49
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 50
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 51
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 52
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 53
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 54
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 55
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 56
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 57
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 58
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 59
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 60
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 61
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 62
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 63
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 64
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 65
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 66
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 67
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 68
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 69
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 70
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 71
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 72
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 73
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 74
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 75
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 76
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 77
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 78
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 79
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 80
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 81
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 82
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 83
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 84
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 85
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 86
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 87
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 88
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 89
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 90
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 91
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 92
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 93
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 94
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 95
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 96
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 97
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 98
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 99
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 100
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 101
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 102
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 103
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 104
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 105
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 106
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 107
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 108
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 109
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 110
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 111
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 112
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 113
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 114
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 115
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 116
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 117
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 118
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 119
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 120
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 121
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 122
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 123
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 124
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 125
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 126
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 127
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 128
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 129
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 130
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 131
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 132
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 133
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 134
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 135
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 136
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 137
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 138
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 139
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 140
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 141
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 142
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 143
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 144
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 145
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 146
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 147
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 148
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 149
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 150
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 151
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 152
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 153
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 154
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 155
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 156
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 157
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 158
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 159
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 160
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 161
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 162
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 163
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 164
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 165
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 166
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 167
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 168
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 169
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 170
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 171
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 172
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 173
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 174
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 175
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 176
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 177
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 178
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 179
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 180
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 181
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 182
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 183
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 184
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 185
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 186
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 187
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 188
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 189
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 190
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 191
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 192
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 193
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 194
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 195
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 196
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 197
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 198
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 199
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 200
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 201
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 202
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 203
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 204
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 205
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 206
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 207
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 208
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 209
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 210
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 211
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 212
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 213
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 214
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 215
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 216
   Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 217

Chương 731 - KẾT Chương 730 Chương 729
Chương 728 Chương 727 Chương 726
Chương 725 Chương 724 Chương 723
Chương 722 Chương 721 Chương 720
Chương 719 Chương 718 Chương 717
Chương 716 Chương 715 Chương 714
Chương 713 Chương 712 Chương 711
Chương 710 Chương 709 Chương 708
Chương 707 Chương 706 Chương 705
Chương 704 Chương 703 Chương 702
Chương 701 Chương 700 Chương 699
Chương 698 Chương 697 Chương 696
Chương 695 Chương 694 Chương 693
Chương 692 Chương 691 Chương 690
Chương 689 Chương 688 Chương 687
Chương 686 Chương 685 Chương 684
Chương 683 Chương 682 Chương 681
Chương 680 Chương 679 Chương 678
Chương 677 Chương 676 Chương 675
Chương 674 Chương 673 Chương 672
Chương 671 Chương 670 Chương 669
Chương 668 Chương 667 Chương 666
Chương 665 Chương 664 Chương 663
Chương 662 Chương 661 Chương 660
Chương 659 Chương 658 Chương 657
Chương 656 Chương 655 Chương 654
Chương 653 Chương 652 Chương 651
Chương 650 Chương 649 Chương 648
Chương 647 Chương 646 Chương 645
Chương 644 Chương 643 Chương 642
Chương 641 Chương 640 Chương 639
Chương 638 Chương 637 Chương 636
Chương 635 Chương 634 Chương 633
Chương 632 Chương 631 Chương 630
Chương 629 Chương 628 Chương 627
Chương 626 Chương 625 Chương 624
Chương 623 Chương 622 Chương 621
Chương 620 Chương 619 Chương 618
Chương 617 Chương 616 Chương 615
Chương 614 Chương 613 Chương 612
Chương 611 Chương 610 Chương 609
Chương 608 Chương 607 Chương 606
Chương 605 Chương 604 Chương 603
Chương 602 Chương 601 Chương 600
Chương 599 Chương 598 Chương 597
Chương 596 Chương 595 Chương 594
Chương 593 Chương 592 Chương 591
Chương 590 Chương 589 Chương 588
Chương 587 Chương 586 Chương 585
Chương 584 Chương 583 Chương 582
Chương 581 Chương 580 Chương 579
Chương 578 Chương 577 Chương 576
Chương 575 Chương 574 Chương 573
Chương 572 Chương 571 Chương 570
Chương 569 Chương 568 Chương 567
Chương 566 Chương 565 Chương 564
Chương 563 Chương 562 Chương 561
Chương 560 Chương 559 Chương 558
Chương 557 Chương 556 Chương 555
Chương 554 Chương 553 Chương 552
Chương 551 Chương 550 Chương 549
Chương 548 Chương 547 Chương 546
Chương 545 Chương 544 Chương 543
Chương 542 Chương 541 Chương 540
Chương 539 Chương 538 Chương 537
Chương 536 Chương 535 Chương 534
Chương 533 Chương 532 Chương 531
Chương 530 Chương 529 Chương 528
Chương 527 Chương 526 Chương 525
Chương 524 Chương 523 Chương 522
Chương 521 Chương 520 Chương 519
Chương 518 Chương 517 Chương 516
Chương 515 Chương 514 Chương 513
Chương 512 Chương 511 Chương 510
Chương 509 Chương 508 Chương 507
Chương 506 Chương 505 Chương 504
Chương 503 Chương 502 Chương 501
Chương 500 Chương 499 Chương 498
Chương 497 Chương 496 Chương 495
Chương 494 Chương 493 Chương 492
Chương 491 Chương 490 Chương 489
Chương 488 Chương 487 Chương 486
Chương 485 Chương 484 Chương 483
Chương 482 Chương 481 Chương 480
Chương 479 Chương 478 Chương 477
Chương 476 Chương 475 Chương 474
Chương 473 Chương 472 Chương 471
Chương 470 Chương 469 Chương 468
Chương 467 Chương 466 Chương 465
Chương 464 Chương 463 Chương 462
Chương 461 Chương 460 Chương 459
Chương 458 Chương 457 Chương 456
Chương 455 Chương 454 Chương 453
Chương 452 Chương 451 Chương 450
Chương 449 Chương 448 Chương 447
Chương 446 Chương 445 Chương 444
Chương 443 Chương 442 Chương 441
Chương 440 Chương 439 Chương 438
Chương 437 Chương 436 Chương 435
Chương 434 Chương 433 Chương 432
Chương 431 Chương 430 Chương 429
Chương 428 Chương 427 Chương 426
Chương 425 Chương 424 Chương 423
Chương 422 Chương 421 Chương 420
Chương 419 Chương 418 Chương 417
Chương 416 Chương 415 Chương 414
Chương 413 Chương 412 Chương 411
Chương 410 Chương 409 Chương 408
Chương 407 Chương 406 Chương 405
Chương 404 Chương 403 Chương 402
Chương 401 Chương 400 Chương 399
Chương 398 Chương 397 Chương 396
Chương 395 Chương 394 Chương 393
Chương 392 Chương 391 Chương 390
Chương 389 Chương 388 Chương 387
Chương 386 Chương 385 Chương 384
Chương 383 Chương 382 Chương 381
Chương 380 Chương 379 Chương 378
Chương 377 Chương 376 Chương 375
Chương 374 Chương 373 Chương 372
Chương 371 Chương 370 Chương 369
Chương 368 Chương 367 Chương 366
Chương 365 Chương 364 Chương 363
Chương 362 Chương 361 Chương 360
Chương 359 Chương 358 Chương 357
Chương 356 Chương 355 Chương 354
Chương 353 Chương 352 Chương 351
Chương 350 Chương 349 Chương 348
Chương 347 Chương 346 Chương 345
Chương 344 Chương 343 Chương 342
Chương 341 Chương 340 Chương 339
Chương 338 Chương 337 Chương 336
Chương 335 Chương 334 Chương 333
Chương 332 Chương 331 Chương 330
Chương 329 Chương 328 Chương 327
Chương 326 Chương 325 Chương 324
Chương 323 Chương 322 Chương 321
Chương 320 Chương 319 Chương 318
Chương 317 Chương 316 Chương 315
Chương 314 Chương 313 Chương 312
Chương 311 Chương 310 Chương 309
Chương 308 Chương 307 Chương 306
Chương 305 Chương 304 Chương 303
Chương 302 Chương 301 Chương 300
Chương 298 Chương 297 Chương 296
Chương 295 Chương 293 Chương 292
Chương 291 Chương 289 Chương 288
Chương 286 Chương 285 Chương 283
Chương 282 Chương 281 Chương 280
Chương 279 Chương 272 Chương 271
Chương 270 Chương 267 Chương 265
Chương 264 Chương 263 Chương 262
Chương 260 Chương 259 Chương 258
Chương 256 Chương 255 Chương 254
Chương 253 Chương 252 Chương 250
Chương 249 Chương 248 Chương 247
Chương 246 Chương 245 Chương 244
Chương 243 Chương 242 Chương 241
Chương 240 Chương 239 Chương 238
Chương 237 Chương 236 Chương 235
Chương 234 Chương 233 Chương 232
Chương 231 Chương 230 Chương 229
Chương 228 Chương 227 Chương 226
Chương 225 Chương 224 Chương 222
Chương 221 Chương 220 Chương 219
Chương 218
Vách Ốp Tường, Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.